Preview Mode Links will not work in preview mode

UNNA DIG-podden

Oct 27, 2017

Jag delar med mig av en del av min historia som har haft en stor inverkan på mitt liv


Oct 14, 2017

Om kroppen efter kraftig viktminskning vid 30, 35 och 40 års ålder.


Oct 7, 2017

Hur är det möjligt att jag har vägt 55 kilo mer än idag? Varför har min garderob fylld av kläder mellan storlek 36-52? En berättelse om två ytterligheter; ett recept för övervikt.