Preview Mode Links will not work in preview mode

UNNA DIG-podden

Mar 29, 2018

Jag har vägt 55 kilo mer än idag. Hur kom det sig att jag kunde låta det ske?


Mar 23, 2018

Om att hantera Sockermonstrets lockrop när livet gör ont.


Mar 14, 2018

Om undantag, självbedrägeri och att vara sann mot sig själv