Preview Mode Links will not work in preview mode

UNNA DIG-podden


Dec 5, 2018

Dogge Doggelito (Douglas Leon) berättar öppenhjärtigt om hur han vaknade upp och under 12 veckor förändrade sitt liv. En förändring som i stora delar lever kvar än idag, tre år senare.